Om Svenska Balettskolan – en skola med dans på schemat!

Välkommen till Svenska Balettskolan i Göteborg, en förberedande yrkesdansarutbildning. Hos oss går elever i årskurs 4-9 som älskar att dansa! Antagningsproven sköts av Skolverket, med hjälp av en internationell jury. Vi dansar klassisk balett, modern nutida dans, dansgestaltning, scenisk folkdans, akrobatik, jazz och har också scenisk gestaltning (drama).

Regeringen har beslutat att det i Sverige ska finnas en yrkesdansarutbildning av internationell klass. Utbildningen är en elitutbildning som består av förberedande dansarutbildning i grundskolan (årskurs 4-9) och yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan. Yrkesdansarutbildningen är unik i det svenska utbildningssystemet – inte någon annan yrkesutbildning har som mål att eleverna ska vara färdigutbildade och konkurrenskraftiga på en internationell arbetsmarknad vid 18-19 års ålder.

Steget före gymnasienivån är den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4-9 som bedrivs av Svenska Balettskolan i Göteborg. Syftet med utbildningen är att eleverna ska få de tekniska färdigheter och den konstnärliga uttrycksförmåga som krävs för att kunna antas till yrkesdansarutbildningen i Stockholm eller motsvarande internationell utbildning. Förutom en förberedande dansutbildning på elitnivå läser eleverna också skolans teoriämnen så att de har möjlighet att söka till samtliga nationella program på gymnasienivå när de har gått ut åk 9.

Förutom en förberedande dansutbildning på elitnivå läser du också skolans vanliga ämnen så att du har möjlighet att söka till samtliga program som finns på gymnasienivå när du har gått ut 9:an. Våra elever når goda studieresultat både inom dans och teori.