Ansöka till Svenska Balettskolan

Ansökan till Färdighetsprov för höstterminen 2020 är nu stängd. När ansökan öppnar inför läsåret 2021 så kommer du att hitta aktuella länkar här.

Antagning till Svenska balettskolan i Göteborgs förberedande dansarutbildning i åk 4-9 samt yrkesdansarutbildning i gy I-III administreras av Skolverket.

Information om dansarutbildning, Skolverket

Information på Svenska Balettskolan i Göteborgs webbplats

Den förberedande dansarutbildningen i åk 4-9 – urvalskriterier
För att antas till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4-6 krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.
En ny antagning på samma grunder ska genomföras till årskurs 7-9

Du vet väl att du gärna får kontakta Föräldraföreningen om du har några frågor.

LYCKA TILL!