Styrelsen 2019/2020

Styrelsen för Föräldraföreningen läsåret 2019-2020 (inom parentes så kan du se i vilken årskurs de olika medlemmarna har barn)

Ordförande
Magnus Samuelsson

Kassör
Erik Fogelberg

Ledamöter
Robert Roos
Michael Redman
XXXXX

Valberedning

  • Ior Berglund (åk 9)
  • Anna Persson (åk )