Framgångsrika elever från Göteborg

Svenska Balettskolan GBG 2017

Två av eleverna på skolan har fått erbjudanden att fortsätta sin dansarutbildning på välrenommerade skolor utanför Sverige.

Tidningen Dansportalen fick tillfälle, mellan två föreställningar av Hans & Greta på Lorensbergsteatern, att träffa Mattheus Bäckström och Jack Hartill om deras nuvarande och kommande dansarliv.

Läs mer i artikeln här; http://www.dansportalen.se/111/-fler-artiklar/nyhetsarkiv/2017-06-12-framgangsrika-elever-i-goteborg.html